Vítejte na www.e-quip.cz, vstupním bodu do informačního systému pro sociální služby.
Více o systému se můžete dozvědět ve stručné prezentaci
Přihlášení do systémuPotvrzování výkonů
eQuip je softwarovým produktem společnosti QUIP a Software Production, které jsou vlastníky jeho majetkových práv.
Součástí programu je i Hodnocení míry potřebné podpory vycházející z amerického systému Supports Intensity ScaleTM